آدرس و شماره تلفن های شرکت

تبریز - سردرود - خیابان پروین اعتصامی - پلاک 16/1

شماره تلفن ها : 04134207798 - 04134201135

سامانه پیامک : 50002060102010

تلگرام : 989146427390