سفارش محصول محصولات اطلاعات شرکت
    آدرس و شماره تلفن های شرکت
  • تبریز - سردرود - خیابان پروین اعتصامی - پلاک ۱۶/۱
  • شماره تلفن ها : ۰۴۱۳۴۲۰۷۷۹۸ - ۰۴۱۳۴۲۰۱۱۳۵
  • سامانه پیامک : ۵۰۰۰۲۰۶۰۱۰۲۰۱۰
  • تلگرام : ۰۹۱۴۶۴۲۷۳۹۰